Medisch Fitness

Revalidatie bij een fysieke aandoening of blessure.

Medisch fitness is voor mensen die wegens fysieke klachten of een ziektebeeld een meer intensieve begeleiding nodig hebben tijdens het trainen.

Tijden

Een tijdstip wordt in onderling overleg met de aangewezen trainer bepaald.