Berichten

Trainingsschema - progressie

In een vorige blog vertelden we wat het nut is van een goed trainingsschema. Door de juiste methodes te kiezen sluit de training beter aan bij wat je wilt bereiken. Nog niet gelezen? Bekijk ‘m hier. Wanneer je dit samen met jouw trainer hebt gedaan is het trainingsschema bijna voltooid. Het enige wat we nog missen is de verhouding tussen training en herstel. Want hoe weet je op welk moment je een nieuwe training in moeten plannen?

Je lichaam gaat door een aantal fases wanneer je besluit om te gaan trainen. Een van deze fases is de supercompensatie, maar voordat dit kan plaatsvinden doorloop je eerst wat andere fases. We lichten ze kort toe.

De fases die je doorloopt

De beginsituatie. Dit is de staat waarin je lichaam verkeerd voordat je je training bent gestart.

De trainingsfase. Dit is het moment waarop er wordt getraind. Tijdens de training vindt er een negatief effect plaats in het lichaam. Doordat je gaat trainen worden de voorraden in je lichaam afgebroken zoals bijvoorbeeld een energievoorraad. Bij een duurtraining en bij krachttraining worden spiermassa op microniveau beschadigd.  Gek is dat hé? Terwijl je aan het trainen bent word je lichaam juist alleen maar zwakker!

De herstelfase. Omdat in de herstelfase alle afgebroken voorraden weer worden bij gevuld is deze fase van groot belang. Indien je trainingsprikkel tijdens je training groot genoeg is geweest zal het herstel zorgen voor een hoger prestatieniveau om de volgende trainingsprikkel aan te kunnen.

De fase waarin je progressie boekt

Na de herstelfase komt het lichaam in een korte fase waar het progressie boekt, deze fase van progressie noemen we supercompensatie. Het prestatieniveau van je lichaam is in deze fase ook toegenomen. Dit is dus hét moment om een nieuwe training te laten plaatsvinden. Gemiddeld is dit 48 tot 72 uur na je training. Doordat je prestatieniveau op dit moment bij aanvang hoger is dan bij de eerste training zal je de trainingsprikkel van de eerste training ook makkelijker kunnen verwerken.

Daling tot beginniveau

Na de supercompensatie komt de curve van de fases die je doorloopt in een ‘dal’. Dit is helaas de fase waarin je weer daalt tot aan je beginniveau, indien er geen nieuwe training plaatsvindt. Wil je er dus voor zorgen dat je prestatieniveau niet daalt, maar alleen stijgt? Zorg er dan voor dat je in de juiste fase opnieuw traint!

Je eigen trainingsschema

Nu je alles weet overtrainingsmethodes en hoe supercompensatie werkt, ben je in staat om een eigen trainingsschema te maken! Door een splitschema te gebruiken zorgt je ervoor dat je drie tot zeven dagen per week kan trainen. Op deze manier zorg je ervoor dat je binnen de supercompensatie blijft na je training. Kom je er alsnog niet uit? Schakel dan een van onze trainers in die graag met jou aan de slag gaan!