Er gebeurt veel in de gezondheidszorg, met name achter de schermen. Het gevoel bekruipt je dat de gezondheidszorg van hogerhand steeds meer gaat draaien om geld verdienen, een flink commerciële insteek. Dat werkt door naar beneden, want op hoger niveau moet het geld ergens vandaan komen. Dat is makkelijk te herleiden, dat wordt namelijk betaald door jou als patiënt, door ons als zorgverlener of door de overheid. Nou, die laatste partij houdt wel van een paar centjes dus die kunnen we wel afstrepen lijkt mij zo.

Jouw premie is alleen maar hoger geworden de afgelopen jaren, daarnaast wordt er steeds minder vergoed door de zorgverzekeraar. Het pakket wordt duurder, de vergoeding wordt minder of zelfs helemaal wegbezuinigd. Er is veel gesproken over contractering door fysiotherapiepraktijken, dat heb jij ook bij Corpoforte gemerkt en/of gehoord. Middels dit schrijven willen we je een kijkje achter de schermen geven, je mag zelf weten wat je verder met deze wijsheid doet.

Hetgeen dat sommige zaken niet verteld worden, hoeft in eerste instantie niet te betekenen dat er onwaarheden verspreidt worden door de zorgverzekeraars. Helaas is wel anders gebleken uit diverse situaties van afgelopen jaar. Cliënten zijn onjuist ingelicht over hun verzekeringsvoorwaarden, verkeerde adviezen worden uitgebracht, 3 telefoontjes naar de zorgverzekeraar leverden veelal 3 verschillende adviezen op. Meermaals hebben we van de zorgverzekeraar gehoord dat de fysiotherapeut administratief een fout gemaakt zou hebben, zodat de cliënt de dupe wordt door onjuiste afwikkeling van vergoeding. De cliënt krijgt dan het advies mee om naar een gecontracteerde fysiotherapeut te gaan, vriendjespolitiek… bah! Wij als zorgverlener, niet alleen de fysiotherapeut binnen gezondheidszorgland, mogen de cliënt niet adviseren over waar een zorgverzekering af te sluiten. Dat zullen we ook niet doen, maar wellicht dat een kijkje achter de schermen binnen de relatie zorgverzekeraar – cliënt verheldering geeft en mensen zelf een mening vormen waar zij onderdeel van willen uitmaken.

Er zijn verschillende criteria die een zorgverzekeraar hanteert, voordat een zorgverlener een contract aangeboden krijgt. Ruimte tot onderhandeling omtrent deze voorwaarden is er niet, je kunt eten wat de pot schaft of zelf gaan tuinieren. Sommige criteria worden als zijnde “hard” opgelegd, een criterium waarop je gestraft kunt worden als je aan bepaalde voorwaarden niet voldoet. Klinkt als het opvoeden van een klein kind, maar zover nog geen hele vreemde woorden, toch? Wellicht doet de omschrijving van de diverse criteria je anders vermoeden.

Het behandelgemiddelde

Het behandelgemiddelde (de behandelindex) wordt bij een aantal verzekeraars als indicatief middel gebruikt, maar soms als hard afrekencriterium. De behandelingen die ieder individu geniet binnen de praktijk worden opgeteld. Indien het gemiddelde aantal behandelingen van de praktijk per verzekeringsmaatschappij overschreden wordt, krijgt de praktijk een geldboete. Dan moet je over alle behandelingen van dat kalenderjaar aan die betreffende verzekeraar soms tot € 2,50 per behandeling terugbetalen. Geloof mij, dat loopt flink in de papieren… We werken reeds 11 jaar tegen hetzelfde tarief, we krijgen namelijk niet meer geboden door de zorgverzekeraar binnen het contract, hetgeen inmiddels onder de kostprijs ligt. Zoals zojuist al benoemd, er is geen mogelijkheid voor onderhandeling over het contract, het is “take it or leave it”.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Daarnaast zie je wellicht weleens een patiënttevredenheidsonderzoek (de PREM) voorbij komen per email. Die hebben wij niet verzonnen, niet opgesteld en niet gewenst. Op zich is het prettig om af en toe eens te polsen hoe de tevredenheid van cliënten is, of er mogelijk nog verbeterpunten zijn waaraan gewerkt kan worden. Maar deze PREM wordt geëist door een aantal zorgverzekeraars, soms indicatief, maar soms is een zeker % respons van je als ondervraagde leidend voor het verkrijgen van een contract, of een bepaalde uitkomst van cijfers een criterium om in aanmerking te komen voor een contract. Nu kunnen we je vertellen dat wij bijzonder goed scoren op deze PREM door jou, hetgeen enorm gewaardeerd wordt! Het is echter wel te zot voor woorden dat wij geen compensatie krijgen voor de extra werkzaamheden die deze PREM met zich meebrengt, de kosten die een verplicht(!) meetbureau met zich meebrengt, maar ook dat je mogelijk afhankelijk kunt zijn van het responspercentage. Iedereen staat namelijk te juichen als ze per email een enquête krijgen die er soms uit kan zien als spam…

Avond- én weekendopenstelling

Het epistel is helaas nog niet klaar, er zijn meer regels verzonnen in gezondheidszorgland. Er zijn verzekeraars die avond- én weekendopenstelling van de praktijk eisen als voorwaarde voor het aanbieden van een zorgovereenkomst voor fysiotherapie. Binnen een wat grotere praktijk (hetgeen wij niet zijn) is dit over het algemeen minder lastig te realiseren, maar een minimum van 2-3 avonden en 1 weekenddag eisen is best heftig.

Administratieve last

Bij een aantal verzekeraars is de bijkomende administratieve last hoger dan noodzakelijk. Wij vinden dat de behandeltijd zoveel als mogelijk moet draaien om jou, jouw klacht, jouw behandeling en hetgeen daarmee van doen is. Als we alle regeltjes van de verzekeraars moeten regelen binnen de behandeltijd zijn we minstens 10 minuten van jouw behandeltijd bezig met randzaken, die voor jou niet ter zake doen. Dat gaat ten koste van de zorg, maar terdege ook van jouw herstel. Dat is voor Corpoforte een enorm belangrijk punt binnen de contractering, een extra reden om deze kleine regeltjes van een zorgcontract eens extra goed door te lezen.

Bijkomende kosten

Wij zijn gemiddeld wel 35 à 40 minuten per behandeling aan het werk per patiënt. Dit is de behandeltijd, het één op één contact met de cliënt en alle administratieve taken rondom de behandeling of het behandelproces. Er is hierboven al geschreven dat wij onder de kostprijs werken, aanhakend op mijn laatste opmerking zullen we dit voor je uitleggen. Wij krijgen per behandeling ca. € 29,50 (anno 2018) per behandeling betaald volgens een contract met een verzekeraar. Dat is slechts de omzet, wat inhoudt dat alle overheadkosten er nog van betaald moeten worden. De mensen die te maken hebben met boekhouding zullen weten wat hieronder valt, maar om een kleine indruk te krijgen geven we een kleine opsomming van een aantal kosten. Woonlasten, personeelskosten, schoonmaak, inventaris, kantoorkosten voor telefoon, computers, etc, etc. Dat voor het astronomische bedrag van € 44,25 per uur hebben wij een HBO-opleiding en zelfs master-opleiding gevolgd. Maar het meest belangrijk hierbij is dan ook nog, dat wij verantwoordelijkheid hebben voor de handelingen die wij uitvoeren ten behoeve van jouw gezondheid.

Zorg draait om jou

Corpoforte vindt dat de zorg om jou moet blijven draaien. Wij weigeren om te dansen naar de pijpen van de politieke gezondheidszorg, zeker als het ten koste gaat van onze zorg voor jouw gezondheid. Dat is de reden geweest dat een aantal zorgovereenkomsten met bepaalde verzekeraars niet zijn ondertekend in 2018. Er zijn afgelopen jaar heftige gesprekken geweest vanuit de fysiotherapie met de zorgverzekeraars. Er is inmiddels een beweging vanuit de zorgverzekeraars om de regelgeving wat te minderen, zodat wij minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp. Dan kunnen we langzaamaan werken naar kostprijs, maar wellicht ook een degelijke boterham gaan verdienen. Wij zijn van mening dat een zorgovereenkomst getekend dient te worden als de voorwaarden goed zijn, óf zoals in dit geval er een beweging wordt gemaakt ten gunste van de cliënt en het proces. Dat laatste gebeurt nu, dus dan willen wij als praktijk vertrouwen naar de zorgverzekeraars tonen in een goede toekomst voor onze cliënt, de kwaliteit van de gezondheidszorg en ons als zorgverlener.

Wij hebben dan ook meer zorgcontracten ondertekend dan vorig jaar. Slechts 1 partij hebben wij helaas niet ondertekend wegens het uitblijven van een dergelijke beweging en bijzonder teleurstellende voorwaarden.

Weigeren

Een zorgverzekeraar kan eventueel mensen weigeren voor een aanvullende verzekering, danwel een wachttijd hanteren. Voor het afsluiten van een basisverzekering mag geen enkel individu geweigerd worden, maar een aanvullende verzekering echter wel.  De meeste mensen kijken aan het einde van het jaar naar de vergoedingen die ze mogelijk nodig hebben binnen hun zorgverzekering. De premie die vervolgens het laagst is voor een dergelijk pakket, zien helaas veel mensen als zijnde de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Echter kunnen ze niet vergelijken hoe de zorgverzekeraar zich conformeert naar zorgverleners en –aanbieders, hetgeen een flink essentieel onderdeel kan zijn in deze vergelijking. In deze kolom geven we aan of zorgverzekeraars bezwaar kunnen maken als je jezelf wilt aanmelden als klant, of dat de deuren openstaan zonder medische keuringen, etc.

 

Zoals eerder gezegd is een zorgcontract of –overeenkomst geen “praatplaatje” ter onderhandeling, maar je conformeert je aan de eisen van de zorgverzekeraar, of niet. In dat laatste geval is er geen contract tussen de zorgverzekeraar en zorgverlener.

 

 

Klant aan balie

Er gebeurt veel in de gezondheidszorg, met name achter de schermen. Het gevoel bekruipt je dat de gezondheidszorg van hogerhand steeds meer gaat draaien om geld verdienen. Wij geven je graag een kijkje achter de schermen zodat je vervolgens jouw keus voor de beste zorg kunt maken.

Hogere premies

De premies zijn alleen maar hoger geworden de afgelopen jaren, daarnaast wordt er steeds minder vergoed door de zorgverzekeraar. Het pakket wordt duurder en de vergoedingen worden minder of zelfs helemaal wegbezuinigd.

Meermaals hebben we van zorgverzekeraars gehoord dat de fysiotherapeut administratief een fout gemaakt zou hebben, zodat de cliënt de dupe wordt door onjuiste afwikkeling van vergoeding. De cliënt krijgt dan het advies mee om naar een gecontracteerde fysiotherapeut te gaan.

Contracten met een zorgverlener

Er zijn verschillende criteria die een zorgverzekeraar hanteert, voordat een zorgverlener een contract aangeboden krijgt. Ruimte tot onderhandeling omtrent deze voorwaarden is er niet. Sommige criteria worden als “hard” opgelegd, een criterium waarop je gestraft kunt worden als je niet aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het behandelgemiddelde (de behandelindex) wordt bij een aantal verzekeraars als indicatief middel gebruikt, maar soms als hard afrekencriterium. De behandelingen die een patiënt ondergaat worden opgeteld. Indien het gemiddelde aantal behandelingen van de praktijk per verzekeringsmaatschappij overschreden wordt, krijgt de praktijk een geldboete. Dan moet je over alle behandelingen van dat kalenderjaar aan die betreffende verzekeraar soms tot € 2,50 per behandeling terugbetalen.

Je ziet wellicht weleens een patiënttevredenheidsonderzoek (de PREM) voorbij komen per email. Op zich is het prettig om af en toe eens te polsen hoe de tevredenheid van cliënten is, of er mogelijk nog verbeterpunten zijn waaraan gewerkt kan worden. Maar deze PREM wordt geëist door een aantal zorgverzekeraars en gebruikt om een in aanmerking te komen voor een contract.

Verder zijn er zelfs verzekeraars die avond- én weekendopenstelling van de praktijk eisen als voorwaarde voor het aanbieden van een zorgovereenkomst voor fysiotherapie.

Zorg draait om de patiënt

Wij vinden dat de behandeltijd zoveel als mogelijk moet draaien om jou, jouw klacht en jouw behandeling. We zijn gemiddeld wel 35 à 40 minuten per behandeling aan het werk per patiënt. Dit is de behandeltijd, het één op één contact met de cliënt en alle administratieve taken rondom de behandeling of het behandelproces.

Wij krijgen per behandeling ca. € 29,50 (anno 2018) per behandeling betaald volgens een contract met een verzekeraar. Dat zijn puur de kosten voor de behandeling Hierbij nemen we onder andere de woonlasten, personeelskosten, schoonmaakkosten voor onze eigen rekening. En natuurlijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de handelingen die wij uitvoeren ten behoeve van jouw gezondheid.

Meer contracten met zorgverleners

Er is inmiddels een beweging vanuit de zorgverzekeraars om de regelgeving wat te minderen, zodat wij minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp.

Wij zijn van mening dat een zorgovereenkomst getekend dient te worden als de voorwaarden goed zijn, of zoals in dit geval er een beweging wordt gemaakt ten gunste van de cliënt en het proces. Wij willen als praktijk daarom het vertrouwen naar de zorgverzekeraars tonen in een goede toekomst voor onze cliënt, de kwaliteit van de gezondheidszorg en ons als zorgverlener. We hebben dan ook meer zorgcontracten ondertekend dan vorig jaar. Zie hieronder een duidelijk overzicht. Toch nog vragen? Vraag gerust onze medewerkers om met je mee te kijken voor de best passende zorg.

Alles op een rij

Uitleg/index:

Zorgverzekeraar:
Hier staat de betreffende zorgverzekering genoemd, als collectief. Onder de tabel zie je een overzicht. Welke labels horen bij welke verzekeraar.

Criterium:
Een aantal criteria waarop bepaalde zorgverzekeraars verplichtingen leggen om te hanteren, maar hetgeen gemoeid gaat met extra kosten en administratieve lasten. Het dienen veelal indicatieve richtlijnen te verschaffen, maar er zijn zorgverzekeraars die het inzetten als objectief afkappunt. Zij willen graag meer toezicht, dat moeten wij als zorgverlener als extra kosten en lasten op ons nemen, om het vervolgens te gebruiken om ons een contract te bieden die slechtere voorwaarden kent.

Eis vanuit ZV:
Hierin staat uitgelegd hoe de betreffende zorgverzekeraar omgaat met de criteria die gehanteerd kunnen worden. Zo zul je zien dat sommige zorgverzekeraars geen omslachtige rompslomp hanteren, maar puur gaan voor zorgverlening waar de zorgvrager bij gebaat is en dat ben jij! Extra regelgevingen, extra meetinstrumenten om zaken te objectiveren geven de praktijk extra (onnodige) lasten en kosten, jouw behandeling of zorg is er zeker niet mee gebaat.

“De PREM” betreft het patiënttevredenheidsonderzoek; “de BI” is de behandelindex waarin de behandelgemiddelden als afkappunt worden ingezet; “de admin” geeft aan of er afwijkende extra administratieve handelingen worden vereist, “de diff” staat voor differentiatie van verschillende contracten die kunnen worden aangeboden. Deze differentiatie geeft een indicatie van de hoeveelheid eisen die men bereidt is te accepteren tegen een beter tarief. Hoe kleiner de differentiatie, des te minder vormen contracten, des te transparanter de zorg!

Zorggericht?:
Een makkelijk te lezen X of V, om aan te geven of de eis vanuit de zorgverzekeraar een verbetering van zorgverlening geeft, of slechts een uitbreiding van kosten en lasten voor hun eigen controle. Een i als tekentje geeft aan dat het niet goed of slecht te duiden is, maar dat er een kritische noot geplaatst dient te worden.

 

weerstandsbandoefening

Onze weerstandsbanden zijn weer op voorraad! Wat betekent dat we weer enthousiast aan de slag kunnen met trainen. Voor de sporters welke willen starten met spieropbouw, sporters waarvoor sommige gewichten nog een stapje te ver zijn, om te revalideren of voor de thuissporters. Beide een ideale oplossing!

Wat weetjes op een rijtje

Het grote voordeel van een latex weerstandsband is dat het je je gewrichten nauwelijks belast terwijl het wel heel veel kracht van je spieren vraagt. Daarom worden deze banden vaak gebruikt als revalidatietraining door fysiotherapeuten.

De kleur van de band geeft de sterkte van de weerstand aan. De gele en rode banden geven een kleine weerstand, terwijl de groene en blauwe iets sterker zijn. De zwarte is voor de echte diehards en krachtpatsers. Daarnaast is er ook nog een theraband. Dat lijkt het meest op een strook latex en deze wordt het meest gebruikt voor pilates.

Je kunt naast de elastieken ook bij ons trainen met onze LifeFitness Circuit apparaten. Hiermee train je al je grote spiergroepen, en door de knopjes 1 t/m 12 kun je zelf de kracht van de elastieken bepalen.

Weerstandsbandoefeningen

Leg raise

Doe de weerstandsband om je enkels en ga met je gezicht naar de Synrgy staan. Zet je handen vlak tegen de synrgy en strek je been naar achteren zodat er maximale spanning op de band komt te staan. Houd een paar seconden vast en laat je been weer zakken, zonder dat je voet de vloer raakt. Strek je been opnieuw tot de maximale spanning en houd weer een paar tellen vast. Doe dit 12 tot 14 keer per been en wissel dan van been. Herhaal beide sets 3 keer.

Sidewalk

Doe de weerstandsband net boven je enkels en ga in een spreidstand staan zodat de band licht gespannen is. Duw je billen naar achteren en zet een grote stap naar links. Houd dit even vast en zet daarna je rechterbeen zo neer dat de grootste spanning van de band af is. Zet vervolgens een stap naar rechts en houd dat weer een paar tellen vast. Doe 12 tot 14 stappen heen en weer en pak daarna een paar seconden rust. Herhaal deze set 3 keer.

Hip Brigde

Doe de weerstandband net boven je knieën en kom op je rug liggen. Druk je billen van de grond en duw je benen naar buiten. Houd spanning op de weerstandband en houd dit 5 seconde vast kom dan langzaam terug naar beneden, de spanning mag van de weerstandband af. Doe dit 10 herhalingen. Herhaal deze set 3 keer.

Sinds de komst van ons nieuwe pand beschikken we over een grootschalig Synergy trainingssysteem op de eerste verdieping. Een fitnesstoestel met onbeperkt aantal opties en trainingsmogelijkheden. Een Synergy training biedt de mogelijkheid om veelzijdiger en uitgebreider te sporten.

Trainingen voor ieder fitnessniveau

Wij bieden trainingen met de Synrgy aan voor sporters, ongeacht het fitnessniveau. De Synrgy functioneert voor het uitvoeren van dynamische, innovatieve en Total Body trainingen in één efficiënte ruimte. Synrgy geeft je de ruimte om een gevarieerde Total Body workout uit te voeren, tijdens een Personal Training of in groepsverband.

Trainingsmogelijkheden

Met behulp van de Synrgy kun je als sporters werken aan verschillende doelen. Tijdens een Synergy training werk je aan het uithoudingsvermogen, stabiliteit, coördinatie, snelheid, behendigheid, lenigheid en kracht. Daarnaast kan er door middel van één apparaat verschillende trainingsvormen toegepast worden zoals romptraining, trainen met eigen lichaamsgewicht, trainen van reactiesnelheid en training voor specifieke sporten. Het trainingssysteem is speciaal ontworpen om sporters een gevarieerde en uitdagende training aan te bieden binnen één zone.

Individueel en in groepsverband

Binnen de groepslessen wordt de Synrgy aangeboden in de vorm van circuittraining. De training is zeer efficiënt en compleet, doordat je alle spiergroepen kan trainen. Je bereikt al resultaat met slechts twee keer per week het volgen van 30 minuten groepslessen.

 

Strandfoto

De zomer is van start, het mooie weer is op komst en de vakanties zijn geboekt. Je hebt net een abonnement afgesloten voor een goede summerbody, maar terwijl jij op je strandbedje in de zon ligt loopt je abonnement gewoon door. Balen! Gelukkig hebben we daar iets op gevonden.

Sportboddy
Heb je een vriend, vriendin, familielid of misschien zelfs een collega wie gewoon thuisblijft terwijl jij geniet van je vakantie? Dan hebben we goed nieuws. Geef voordat je op vakantie gaat de naam door van de persoon wie op jouw abonnement mag komen sporten geduredende de tijd dat jij weg bent. Op deze manier wordt jouw abonnement optimaal benut en heb je een schrale troost voor de thuisblijvers.

Vrouw met dumbell - krachttraining

Krachttraining staat bij sommige vrouwen bekend als de sport om gespierd te worden. In de sportschool zijn bang te gespierd te worden door aan krachttraining te doen. Vaak hebben zij het idee dat ze er al snel mannelijk uit gaan zien. In deze blog ga ik jullie uitleggen waarom de kans heel klein is dat dit gebeurt. Dit alles heeft uiteindelijk namelijk allemaal te maken met hormonen. Hormonen? Ja! Lees snel verder.

Krachttraining en hormonen

Ieder mens heeft hormonen in zijn of haar lichaam. Deze hormonen bepalen namelijk of je geboren wordt als jongen of als meisje. Bij vrouwen komt dit door oestrogeen en bij mannen door testosteron. Iedereen heeft beide hormonen en zijn of haar lichaam. Zo heeft een vrouw ook testosteron in haar lichaam maar aanzienlijk minder als oestrogeen. Bij mannen is dit precies andersom. Testosteron is een groeihormoon. Dit geld voor alle soorten groei. Groei in lengte, maar dus ook in spieren.

Wil je toch veel spiermassa aanmaken en net zo gespierd worden als een man? Dan kan dit niet op een natuurlijke manier.

Doordat vrouwen dusdanig minder testosteron hebben, hoef je met het doen van krachttraining als vrouw zijnde niet bang te zijn groot en mannelijk te worden. Een man heeft gemiddeld 1000 tot 1200 MG testosteron door zijn lichaam lopen en maakt 6 tot 8 MG aan per dag. Bij vrouwen is dit veel minder. Een vrouw heeft namelijk maar 30 tot 70 MG door haar lichaam stromen, en maakt maar 1 tot 2 MG aan per dag. Dit is dus veel minder dan bij mannen.

Spiermassa aanmaken

Wil je toch veel spiermassa aanmaken en net zo gespierd worden als een man? Dan kan dit niet op een natuurlijke manier. Hier zou je dus producten zoals anabolen voor moeten gebruiken. In anabolen zit namelijk veel testosteron waardoor je dus sneller en meer groeit (als je net zo hard blijft trainen). Echter zitten er ook nadelen aan het gebruik van anabolen. Vaak zie je gedragsveranderingen door de hoeveelheid testosteron. Daarnaast kan een groot overschot anabolen voor verschillende gezondheid problemen zorgen. Geen aanrader dus!

Krachttraining bij vrouwen

Kortom: krachttraining bij vrouwen is juist een aanrader. Dit zorgt uiteindelijk niet voor een te gespierd uiterlijk, maar juist voor de mooie rondingen en goedgevormde spieren. Hoe groot of gespierd een vrouw kan worden is genetisch bepaald. Uiteindelijk zijn voeding (70%) en trainen (30%) de belangrijkste punten op goed op te letten om uiteindelijk jouw doelen te bereiken.

Ben je nog op zoek naar een persoonlijk trainingsschema en tips om jouw doelstellingen te bereiken? Kom dan even langs om vrijblijvend te kletsen met een van onze (personal) trainers of maak een afspraak.